top of page

Den grønne grafiker

Logo_Den-grønne-grafiker_cmyk.png

Vælg den grønne vej – tag et miljørigtigt valg

 

– Én af mine missioner er, at flere små og mellemstore virksomheder skal få øjnene op for det forretningspotentiale, der ligger i at være en ansvarlig virksomhed. Jeg mener, at det kan betale sig at minimere sit negative aftryk på omverdenen og maksimere sine positive bidrag gennem miljørigtige løsninger.

 

Vi bør alle have større fokus på produkter, der påvirker miljøet mindst muligt. Mit mål er derfor at få produceret så mange tryksager som muligt hos de trykkerier, der er gået forrest i kampen om at skåne miljøet.

 

Wammen Design har derfor taget et skridt i den grønne retning og tilbyder nu at hjælpe dig og din virksomhed i samme retning ved at lave miljørigtige produkter.

 

Jeg tilbyder bl.a.

  • Svanemærkede, FSC-certificerede og CO2-neutraliserede tryksager

  • Miljøvenligt merchandise, der enten er lavet i natur- eller genbrugsmaterialer

  • Idéudvikling på, hvordan vi gør din virksomhed grønnere

  • Den direkte kontakt til trykkerierne/leverandørerne

  • Design og opsætning af tryksager og/eller merchandise
     

Jeg gør det lettere for dig og din virksomhed at gå den grønne vej! 

 

– Det behøver hverken at være svært eller dyrere at vælge miljørigtigt.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere:

Mail: dengroennegrafiker@wammendesign.dk

Telefon: +45 60 840 120

DK_Svane_D_print_NEG_circle_CMYK.png

Svanemærket

 

Svanemærkede trykkerier skal bevise, at de ikke bruger kemikalier, som er miljø- og sundhedsfarlige. Svanemærkningen stiller også krav til det papir, som bliver brugt, og til affaldsmængder samt affaldssortering.

Få Svanemærket jeres tryksag – og vis, at I bidrager til en bæredygtig udvikling.

FSC.png

FSC-certificeret

 

FSC-certificeret papir stammer fra FSC-certificeret skovdrift og andre kontrollerede kilder og er dermed med til at sikre en bæredygtig skovdrift. I den FSC-certificerede skov fældes der ikke mere træ, end skovene kan nå at reproducere, dyre- og planteliv bliver beskyttet, og skovarbejderne modtager uddannelse og ordentligt sikkerhedsudstyr.

Få symbolet trykt på tryksagen, og vis din virksomheds grønne tiltag.

CO2-neutraliseret.png

CO2-neutraliseret

 

Jeg bruger et af de få trykkerier  i landet, der giver dig mulighed for at få din tryksag CO2-neutraliseret.

Det koster kun en merpris på ca. 2% af de samlede trykomkostninger at få tryksagen CO2-neutraliseret.

Få ikonet trykt på tryksagen, og vis din virksomheds grønne tiltag.

 

Det er også muligt at få sin hjemmeside og sin virksomheds facebook-profil CO2-neutraliset. Kontakt mig, hvis du vil høre mere om dette.

Genbrugsmærke.png

Genbrugsmærket

 

Vi skal tilstræbe en cirkulær økonomi, hvor vi genbruger så meget som muligt. For at produkter kan være miljøvenlige, kræver det, at materialer bliver genanvendt.

 

Jeg arbejder derfor på at levere produkter, f.eks. net og t-shirts lavet af genbrugsbomuldsfibre, forskelligt merchandise lavet af plasticflasker og sevfølgelig også produkter lavet af genbrugspapir og pap.

Det vil med tiden blive vist her på siden.

  • Instagram
Eksempler på grønne opgaveløsninger
bottom of page